Kutseharidus

Viljandi Kutseõppekeskuses saab õppida oma ala meistriks

Viljandi Kutseõppekeskus (VIKK) on tehnilist haridust pakkuv kutseõppekeskus. Meil saab omandada 2-5 taseme oskustöölise kvalifikatsiooni.

Iga töömehe eesmärk on olla oma ala meister – ennast väärtustav, distsiplineeritud ja tööle pühendunud oskustööline, kes suudab hakkama saada kiirelt muutuvas ning arenevas maailmas. Viljandi Kutseõppekeskuse kooli õpetajad ja töötajad on loonud selle eesmärgi täitmiseks vajalikud eeldused. Meil on tublid õpetajad, kaasaegne õpikeskkond, toredad partnerid ja hea koostöö ettevõtjatega. Siit saadud haridusega on võimalik saada meistriks, sealjuures jätkata oma haridusteed.

Koolitame õppijaid ehitus-, arvuti- ja teenindus-, auto- ja metalli ning täiendusõppe osakonnas. Õppida saavad igas vanuses ja haridusega huvilised, ka erivajadusega inimesed. Õppida saab sõltuvalt erialast ja koolikorraldusest päevases tasemeõppes või sessioonõppes, töökohapõhises- või õpipoisiõppes. VIKK pakub elukestvat õpet kõigile!

Kutseharidust saab Vana-Võidus aastast 1921

Vana-Võidu Kutsekool sündis tänu noore Eesti riigi juhtide otsusele anda mõisad rahva käsutusse – mõisatesse asutati koolid. 17. augustil 1920 peeti Viljandi maakonnavalitsuses koosolek, kus otsustati Vana-Võidu mõisas asutada põllutöökool. Kulus veel mõni kuu kuni Vabadussõja sõdurid mõisa vabastasid ja esimesed õpilased said 13. jaanuaril 1921 õpinguid alustada. Nii on alates Eesti riigi algusaastatest kuni tänaseni Vana-Võidus ikka õpihimulisi inimesi tööd tegema õpetatud. Erinevad on olnud ajad, riigikorrad, koolis õpetatavad ametid ja kooli nimed.

5. märtsil 1999 moodustati Viljandi Kutsekeskkooli, Vana-Võidu Kõrgema Põllumajanduskooli ja Viljandi Õppekeskuse baasil Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool. Ühendamisega loodi Viljandisse üks tugev kutsekool.

6. juunist 2014 kannab kool nime Viljandi Kutseõppekeskus.

Autor: Tarmo Loodus, Viljandi Kutseõppekeskuse direktor

Previous Post Next Post

You Might Also Like