Valikud

Viis fakti ajateenistuse kohta

Kindlasti tasub tulevikuplaane tehes mõelda, millal läbida 17-27-aastastele noormeestele kohustuslik ajateenistus.

1. Millal ja miks?

Kõige lihtsam on läbida ajateenistus kohe pärast gümnaasiumi, et hiljem keskenduda õpingutele, tööle ja pereelule. Noormehed saavad ajateenistusse asuda omal algatusel. Selleks tuleb esitada Kaitseressursside Ametile taotlus. Ajateenistuse läbinud kinnitavad, et nad tunnevad end enesekindlama ja füüsiliselt tugevamana, nende juhtimis- ja meeskonnatööoskused on paranenud ja nad on õppinud rasketes oludes toimetulekut. Lisaks oskavad paremini aega planeerida ja on distsiplineeritumad. Vähem olulised pole uued sõbrad.

2. Õppimine ja ajateenistus

Kui plaanid jätkata õpinguid selle aasta sügisel Eesti kõrgkoolis, saad ise teatada, millal järgneva kolme aasta jooksul soovid ajateenistusse asuda. Ajateenistusse asumise valik tuleb Kaitseressursside Ametile teatada hiljemalt gümnaasiumi lõpetamise aasta 15. septembriks, kusjuures valitud aasta ei või olla hilisem eriala nominaalajaga lõpetamise aastast. Ajateenistusse tuleb asuda kolme aasta jooksul kõrgkooli vastuvõtmisest. Kui õnnestus sisse saada välismaa kõrgkooli, siis on õigus ajapikendusele kuni kõrghariduse esimese astme diplomi saamiseni. Ajateenistusse tuleb minna hiljemalt selle aasta 1. juuliks, mil saad 23. Kui jätad avalduse tegemata, kutsutakse ajateenistusse üldises korras arvestades riigi vajadusi. Minnes ajateenistusse õpingute ajal, säilib akadeemilist puhkust võttes õppekoht. Kui õpingud peaks katkema, siis lõpeb ka ajapikendus. Ajateenistusse ei kutsuta, kui alustad õpinguid arsti või õe erialal. Tööandjal ei ole ajateenistusse kutsumise tõttu õigust töösuhet lõpetada.

3. Õppelaen ja ravikindlustus

Ajateenistuse ajaks on võimalik saada õppelaenu tagasimaksmiseks maksepuhkust. Sel ajal tasub intressi riik. Eluaseme-, tarbimis-, kiir- jms laenude puhul võid samuti maksepuhkust taotleda, kuid pangal ei ole kohustust seda anda. Ajateenijal on ravikindlustus.

4. Naised ja ajateenistus

18-27-aastased vähemalt põhiharidusega Eesti kodanikest naised saavad ajateenistusse asuda omal soovil. Ajateenistusse asumist tasub kaaluda, kui näed selles oma tulevast elukutset. Väljaõpe ajateenistuses toimub naistel ja meestel ühtsetel alustel.

5. Asendusteenistus

Kui sõjaväeline väljaõpe on vastuolus usuliste või kõlbeliste vaadetega, siis tuleb läbida asendusteenistus. Teenistuskohtadeks võivad olla näiteks hoolde- ja lastekodud, päevakeskused, erivajadustega õpilaste koolid jms. Asendusteenistuja töötab täistööajaga. Teenistuskoha määrab Kaitseressursside Amet.

Vaata veel:

www.kra.ee
www.mil.ee
facebook.com/s6durileht

Previous Post Next Post

You Might Also Like