Välismaale

Välismaale? Iga sekund on elamus

 Välismaale õppima minek võib esmalt tunduda natuke võõras ja hirmutav, kuid samas uus ja huvitav. See samm nõuab sihikindlust, initsiatiivikust, julgust ja iseseisvust. Riikidevahelised piirid on lahti ja võimalusi mitmeid.

Esmalt küsi endalt

  • Millal hakkad välismaale minekut planeerima? Varu aega ettevalmistuseks, et leida õige eriala, kool ja riik.
  • Kas oskad sihtriigi keelt? Üsna tihti peab oma keeleoskust tõestama rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksamiga. Kas tead, kuidas ja kus keeleeksamit teha?
  • Kas sul on olemas piisavad finantsvõimalused? Või tead, kuidas erinevaid toetusi ja stipendiume taotleda?
  • Kas oled valmis pere ja sõprade juurest eemal olema? Kas kujutad elu ette rahvusvahelises seltskonnas

Vahetusüliõpilaseks

Igal aastal kasutab suur hulk tudengeid võimalust õppida vahetusüli.pilasena välismaal. Seda on kõige lihtsam teha kasutades oma koduülikooli poolt pakutavaid võimalusi. Enamik Eesti kõrgkoole on sõlminud mitmete välismaa ülikoolidega partnerluslepingud, mis võimaldavad semester või paar välismaa ülikoolis studeerida. Üsna levinud on Erasmus+ programm.

Praktikale kutsekoolist

Igal aastal käib välispraktikal sadu Eesti kutsekoolide noori. Erasmus+ programm pakub võimalust minna praktikale erinevatesse välisriikidesse. Juba enne sisseastumist tasub koolilt uurida, kas valitud erialal on võimalik välispraktikat sooritada.

Välismaale eriala omandama

Loomulikult saad välismaale minna omandama kindlat eriala ja kraadi. Siis tuleb sobiv kool ja eriala ise leida, samuti selleks vajaminevad finantsvahendid. Selle variandi puhul on väga oluline keeleoskus. Tasub teada, et välismaale eriala omandama minnes oled võrdväärne teiste kanditaatide ja sisseastujatega. Kutseõppega omandatav kvalifikatsioon pole üldjuhul Euroopa riikides identne. Eestis leidub ka asutusi, kes aitavad sobiva riigi, kõrgkooli ja eriala leidmisel, näiteks Dream Foundation või Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus.

Muu

Lisaks eelnevale on olemas veel mitmeid teisi lühemaid ja pikemaid võimalusi, kuidas väliskogemust saada. Alati võib pärast gümnaasium lihtsalt aja maha võtta ja maailmas ringi rännates selgem ettekujutus tulevikust saada. Hetkel on üsna levinud Austraalias, Kanadas või Uues-Meremaal töötamine ja reisimine. Paljud noored läbivad kuni aastase vabatahtliku teenistuse projekti. Selle raames töötad mõnes välisriigi organisatsioonis töö eest tasu saamata, kuid sinu elamiskulud kaetakse. Vaata näiteks Archimedese Noorteagentuuri kodulehte või tutvu GLEN projekti tegemistega.

Tasub kaasa lüüa mõne üliõpilasorganisatsiooni töös, kus saab suhelda välisüliõpilastega teistest riikidest. Näiteks AIESEC või BEST-Estonia. Suviti võiks osaleda vabatahtlike laagrites, suvekoolides, noorsoovahetustes jms. Vaata näiteks EstYes või Involved. Taolised lühemaajalised ettevõtmised aitavad selgust saada väliskogemuse sobivuses. Võimalus on ka välismaale tööle minna, selle kohta leiad kõige paremini infot Eurese kodulehelt.

Vaata veel:

www.rajaleidja.ee/euroopasse
www.tudengiveeb.ee

Previous Post Next Post

You Might Also Like