Tööelu

Töötukassa teenused edasiste valikute toetamiseks

Eesti Töötukassa pakub mitmeid tasuta teenuseid, et toetada neid, kel edasised valikud selged, kuid ka neid, kes pole oma otsustes kindlad, soovivad välismaale siirduda või hoopis tööturul kätt proovida. Täpsemalt selgitab töötukassa teenusejuht Lana Randaru.

Kui abituriendil on juba lõpuaktus silmapiiril, kuid ikka veel on ebaselge, millist eriala valida, siis kuidas saab töötukassa abiks olla?

Kindlasti tasub külastada töötukassa karjääriinfotube, kust leiab erinevat teavet koolide ja erialade kohta. Kui on soov pikemalt arutada õppimise, töötamise ja isikuomaduste teemal, siis saab tulla karjäärinõustaja jutule.

Kas vastab tõele, et töötukassast leiab kasulikku ka see noor, kes oma õpinguid kutse- või kõrgkoolis jätkab?

Jah, muidugi! Kutse- või kõrgkoolis õppija võib alati pöörduda karjääriinfotuppa, et koos spetsialistiga vormistada või üle vaadata oma CV. Seda läheb kindlasti vaja näiteks praktikale või stipendiumile kandideerimisel. Karjääriinfotuppa võib tulla igaüks. Tubade lahtioleku kohta saab infot konkreetsest töötukassa osakonnast.

Kui juhtub, et pärast otsust tuleviku osas siiski hinges kahtlus tekib, tasub pöörduda karjäärinõustaja poole, et temaga võimalikud variandid läbi arutada. Karjäärinõustaja abistab ja toetab karjääriplaneerimisel ning elukutse-, haridustee ja töövalikuga seotud otsuste tegemisel. Töötukassasse võivad karjäärinõustamisele tulla ka kõik töötavad inimesed. Karjäärinõustaja juurde saab aega broneerida e-töötukassa või portaali www.minukarjäär.ee kaudu, samuti võib helistada maakondliku osakonna infotelefonile või ise kohale tulla.

Tänapäeval on üsna levinud, et paljud noored käivad tööl juba õpingute kõrvalt. Kuidas on töötukassa kasulik nendele?

Karjääriinfotubades saab noor tutvuda kandideerimisdokumentide näidistega ning erinevate töövõimalusi tutvustavate materjalidega. Kõik noored saavad osa võtta tööotsingu töötubadest, eriti need, kellel tööle saamine eeldab tööotsimiseks teadmiste ja oskuste arendamist, tööotsingute juhendamist ja tööintervjuuks ettevalmistamist. Karjääriinfotubades töötavad karjääriinfo spetsialistid, kes abistavad vajaliku info leidmisel ja kandideerimisdokumentide koostamisel. Samuti saab karjääriinfotubades kasutada arvuteid vajalike dokumentide koostamiseks ning tööle või õppima kandideerimiseks.

Kui hetkel on vormistamisel CV või mõni muu kandideerimiseks vajalik dokument, siis soovitan kiigata töötukassa portaali, kust leiab kõik näidised. Näiteks leiab sealt CV, avalduse, motivatsiooni- ja kaaskirja näidise – nii saab olla kindel, et ka tööandjale esitatakse korrektselt vormistatud dokumendid. Samuti saab karjääriinfotoas tutvuda tööotsinguga seotud kirjandusega.

Mida pakub töötukassa noortele, keda tõmbab välismaa poole?

Konkreetset riiki puudutavate täpsemate küsimuste korral tasub leppida kokku kohtumine töötukassa EURES nõustajaga, kes pakub teavet vabadest töökohtadest ja tööalast nõustamist ning tööjõu värbamise teenust Euroopas. EURES võrgustiku internetiportaalist leiab infot vabade töö- ja koolitusvõimaluste ning elu- ja töötingimuste kohta 32 Euroopa riigis. Samuti saab teha oma CV kättesaadavaks võimalikele tööandjatele terves Euroopas.

Euroopa Liidu algatus „Sinu esimene EURES-e töökoht“ aitab noortel leida töövõi praktikavõimalusi teistes Euroopa riikides. Programm pakub rahalist toetust välismaale töövestlusele sõitmiseks, koolituseks (keelekursusteks), kvalifikatsiooni tunnustamiseks ja ümberasumiskulude katmiseks. Rohkem infot leiab eures.europa.eu, europeanjobdays.eu, www.eures.ee.

Paraku ei lähe kõik unistused alati kohe täide ning võib juhtuda, et mõni noor ei saa soovitud kooli sisse või jääb see vale valiku põhjusel pooleli. Kuidas saab töötukassa aidata?

Siis tasub kindlasti pöörduda karjäärinõustaja poole, kellega koos läbi mõelda, kuidas ja kuhu edasi. Kui koos karjäärinõustajaga leitakse, et hetkel on parim lahendus tööturul kätt proovida, siis saab nõustaja anda praktilist infot, kuidas töötukassa tööotsijat aidata saab. Samuti aitab töötukassa noorel leida tema esimesest töökohta. Selleks on töötukassal teenus “Minu esimene töökoht”. See on mõeldud 17-29-aastastele töötukassas töötuna registreeritud noortele, kel puudub erialane haridus ja töökogemus või on see lühiajaline. Täpsemat infot saab töötukassa portaalist, sealt leiab ka teenusega liitunud asutused ja nende tööpakkumised.

Milliseid teenuseid pakute veel noortele ja töötavatele inimestele?

13-16-aastastel noortel on hea teada, et kui nad lähevad suveperioodil tööle, siis saab tööandja taotleda töötukassalt alaealise töötamise toetust. Töötavatele inimestele on töötukassast alates 1. maist 2017 võimalus saada koolitusel osalemiseks toetust. Selleks, et täpsemalt välja selgitada koolitusvajadus ja koolitusele sobivus, ootame töötavaid inimesi karjäärinõustaja juurde.

Kuidas saab töötukassaga ühendust?

Töötukassa bürood, sh karjääriinfotoad on avatud igas Eesti maakonnas. Need on avatud kõigile soovijatele olenemata vanusest ja elukohast. Vajalikud kontaktid ja aadressid leiab www.tootukassa.ee ja karjäärinõustajate kontaktid portaalist www.minukarjaar.ee, alati võib helistada ka infotelefonile 15501.

Karjäärinõustamise, sh Skype nõustamise aja saab broneerida töötukassa portaalis www.tootukassa.ee.

Previous Post Next Post

You Might Also Like