Tööelu

Töötada kooli kõrvalt või mitte?

Sellele küsimusele ei ole õigeid ega valesid vastuseid. See sõltub sinu vajadustest ja hetkeolukorrast.

Üheks enim koolist väljalangevuse põhjuseks on vale erialavalik, kuid ka töötamine ning isikliku elu ja perekonnaga seotud kohustused. Enne otsuste tegemist võta aega ning kaalu läbi plussid ja miinused.

PLUSSID

  • Saad juurde töökogemust, iseseisvust, oskusi ja teadmisi ning kasvatad enesedistsipliini.
  • Toob ellu vaheldust, uusi kontakte ja suhtlemisvõimalusi.
  • Töötasu, millega saad katta vajalikke kulusid (elukoht, toit, hobid, õppevahendid)
  • Motivatsioon õppida on kõrgem, kuna kogu elu on sel hetkel konsentreeritum ja oma kohustustega tuleb õigeks ajaks valmis jõuda.

MIINUSED

  • Eeldab head aja- ja õpingute planeerimise oskust. Õppimiseks jääb vähem aega, õppetulemused võivad halveneda ja õppeaeg pikeneda.
  • Teiste tegevuste, hobide ja sõprade jaoks pole nii palju aega, kui soovid.
  • Magamatus ja väsimus, kuna oma plaanidesse tuleb mahutada nii koolis käimine, iseseisvad tööd kui ka töötamine. Lisaks hobid ja perekondlikud kohustused. Ajapuudusel ei keskendu sa reaalsele koolielule, vaid püüad kohustustega hakkama saada.

Erialane töö või mitte

Paljud tööandjad eelistavad tööle võtta just neid, kel on olemas juba reaalne erialane töökogemus. Samas on palju neid, kes siirduvadki tööellu ja kool jääb lõpetamata. Pikas perspektiivis pole see kasulik, kuna enamik tööandjad seavad värbamistingimustesse ikkagi hariduse vajalikkuse. Ei saa alahinnata ka mitteerialast tööd, kuna sealt saad suhtlemis- ja meeskonnatöö kogemusi, mida tulevikus kindlasti vaja läheb. Paljud noored töötavadki õpingute ajal teeninduskohtades, näiteks söögi- ja meelelahutusasutustes, poodides ja hotellides jms.

Alternatiivid

Lisaks palgatööle leidub alternatiive, kuidas end tööturul toimuvaga kursis hoida, kogemusi saada ja suhtlusvõrgustikku luua. Kõik alternatiivsed variandid võib julgesti kirja panna oma CV-s.

  • Lühitööd, mis ei eelda kindlat graafikut. Näiteks töötamine festivalidel, degusteerijatena, maskottidena üritustel, kolijana vms. Taolisi tööotsi võid leida www.goworkabit.com, www.leia.ee ja www.tudengiveeb.ee. Samuti levivad sellised pakkumised sotsiaalmeedias ja kooli infostendidel.
  • Vabatahtlik töö pakub häid kogemusi, kasulikke kontakte, positiivseid emotsioone ning avardab maailmapilti. Pakkumisi otsi www.vabatahtlikud.ee.
  • Osalemine (üliõpilas)organisatsioonide, huviklubide, ideekonkursside või noortealgatuste töös.
Previous Post Next Post

You Might Also Like