Kutseharidus

Tallinna Majanduskool: Kutsekoolist kõrgkooli ja vastupidi

Praegusel karjäärimesside kõrghooajal tekib ilmselt paljudel õpihuvilistel küsimus, kas minna kõrg- või kutsekooli. Tegelikult on kõik vastused õiged ning kutse- ja kõrgkool kumbki ei ole tupiktee, vaid avardab hoopis võimalusi.

Tallinna Majanduskoolis on õpilaste keskmine vanus enam kui 26 eluaastat ja lausa kolmandik õppuritest on tulnud kutsekooli hoopis ülikoolist. Kuna majanduskoolis õpivad nõudlikud täiskasvanud, kes käivad kooli kõrvalt tööl ja hoolitsevad pere eest, siis on kooli õppekavad paindlikud. Lisaks päevasele õppevormile on võimalik õppida õhtuti ja sessioonõppes.

Magistrikraadiga kutsekooli

Majanduskooli õpilane Mailiis Anton õpib esimesel kursusel sessioonõppes turundust, ent eelnevalt on ta läbinud Tartu Ülikooli magistriõpingud. „Kuna erialad on täiesti erinevad, siis saan vaadelda kahte kooli ja nende süsteeme nullist alustava õppuri silme läbi,“ selgitab Anton.

„Majanduskooli õppima tulla ajendas mind soov olla pädev mitmes valdkonnas, et saaksin tööpõllul mitmekesisemaid valikuid teha. See kool pakkus ainukesena ka tasuta õppekohti sessioonõppes,“ räägib Mailiis.

Pärast kolme koolikuud tunnistab Mailiis, et erinevusi kahe kooli vahel on palju: „esiteks algab kutsekoolis õpe kohe erialaste ainetega, erinevalt ülikoolist, kus alguses tuli sisse elada üldiste taustaainetega. Kohati tundub, et kutsekoolis on õpe intensiivsem, kuna lisaks eksamitele on palju mahukaid kodu- ja grupitöid. Samas tunnen, et just need praktilised tööd annavadki oskuse tulevases ametis paremini toime tulla.”

Kutsekoolist Tartu Ülikooli

Tiiu Vilbrant lõpetas eelmisel suvel õigusassistendi eriala ning astus samal suvel Tartu Ülikooli õigusteaduskonda. „Julguse jätkata õpinguid ülikoolis õigusvaldkonnas andis mulle just Tallinna Majanduskooli kogemus,“ kinnitab Tiiu. „Need kaks kogemust täiendavad üksteist. Kuna majanduskoolist saadud teadmised on värskelt omandatud, on mul ülikoolis palju kergem.”

Tiiu jätkab, et majanduskoolist sai ta kaasa väga tugeva õigusalase alghariduse, mis ülikoolis esmakursuslasena on andnud talle palju eeliseid teiste kaaslaste ees.

Kool toetab valikuid

Majanduskooli kõikidelt erialadelt leiab lõpetajaid, kes suunduvad edasi ülikooli. „Teeme koolis aktiivset tööd, et meie lõpetajatel oleks edasised valikud avatud,” sõnab direktor Triin Laasi. „Kutsekool on hea katsetamise koht, kus noor saab kätte erialase tunnetuse ja tööd praktika korras proovida,“ lisab Laasi.

Kui eriala sobib ja soov on edasi õppima minna, on ülikooli suundumine juba lihtsam – VÕTA aitab õpitud ained üle kanda. „Aina enam noori otsustab end proovile panna erinevates õppeasutustes, et aru saada iseendast ja leida sobiv eriala. Selline „hariduskompott“ annab paindlikkuse, mitmekülgse kompetentsipagasi ja olulise eelise tööturul,“ räägib Laasi.

Previous Post Next Post

You Might Also Like