Sisekaitseakadeemia
Kõrgharidus

Mina õpin Sisekaitseakadeemias – tule sina ka!

Burt Harrisson Purre
Politsei- ja piirivalvekolledž, politseiteenistus

Mõtlesin alguses minna õppima Kõrgemasse sõjakooli, olin seda mõtet oma peas juba paar aastat veeretanud. Aga pärast sinna sissesaamist ning ajateenistuse läbimist mõistsin, et tegelikult tahaksin ma tegeleda pigem inimestega, kui valmistuda millekski, mida ma loodan, et kunagi ei juhtu. Arvasin, et mulle võiks sobida politseitöö, sest soovisin olla füüsiliselt aktiivne. Kuigi politseiniku elukutse oli mul alguses alternatiivvalik, siis praegu olen ma oma otsusega sada protsenti rahul.

Grete Roos
Justiitskolledž, korrektsioon

Pärast gümnaasiumi lõpetamist otsustasin valida just korrektsiooni eriala, sest töö vanglas pakkus mulle suurt huvi. Ma ei olnud varasemalt vangla ega kinnipeetavatega kokku puutunud, samuti ei ole minu peres keegi varasemalt sisejulgeoleku valdkonnas töötanud. Vaatamata teadmatusele langetasin otsuse ja esitasin dokumendid kooli. Õnneks pääsesin sisse! Sisekaitseakadeemia eristub selgelt teistest koolidest, näiteks tudengeid nimetatakse kadettideks ning koolis on erialase vormiriietuse kandmine kohustuslik. Kuigi algul oli kõik uus ning vajas harjumist, olen täna täiesti kindel, et langetasin õige otsuse.

Kaarel Tõll
Päästekolledž, päästeteenistus

Sisekaitseakadeemiasse õppima tõi mind soov kaitsta riigi julgeolekut ja inimeste turvalisust. Lisaks sellele kindlustunne, et omandatud haridusega on pärast lõpetamist midagi peale hakata. Juba kooli astudes teadsin, et tulevane töökoht on mul pärast lõpetamist olemas. Hindan väga aktiivse tudengielu võimalusi, sest kel vähegi tahtmist, saab kaasa lüüa nii spordivõistlustel, tudengiüritustel kui akadeemia strateegiliste arengusuundade aruteludes. Väärt kogemus igal juhul!

Karmen Sipelgas
Finantskolledž, maksundus ja toll

Mõtte Sisekaitseakadeemiasse õppima tulla sain ma tegelikult ühelt oma sõbralt – möödaminnes öeldud lausest tekkis piisav huvi, et kooli kohta rohkem uurida. Sain teada, et finantskolledžis on võimalik saada hea finantsalane haridus, majandus- ja õigusalaseid teadmisi ja seda kõike nii teoorias kui praktikas. Eriti meeldis mulle õppekava praktiline osa, mis lõpuks akadeemia kasuks otsustamisel määravaks saigi. Täna soovitan Sisekaitseakadeemiat juba ise oma sõpradele, sest sellest koolist saab tõesti väärt hariduse!

Previous Post Next Post

You Might Also Like