Valikud

Lennujuht – spetsialist, kes tööd koju kaasa ei võta

Lendamine on reisimiseks kõige kiirem ja ilmselt ka üks mugavamaid viise, kuid nii nagu autodele on sõitmiseks vaja autoteid ja laevadele mereteid, nii on õhusõidukitele loodud nähtamatud rajad õhuruumis. Selleks, et liiklus õhuruumis oleks võimalikult turvaline, peavad sellesse igapäevaselt oma töö ja oskustega panustama mitmed andekad ja pühendunud inimesed. Lisaks pilootidele hoolitsevad lennukite ohutu teekonna eest lennundustehnilised töötajad, lennuinformaatorid ja lennujuhid. Just lennujuhtimine on lennuliiklusteeninduse oluliseim teenus, sest selle eesmärk on vältida õhusõidukite kokkupõrkeid õhus ning tagada lennuväljal asuvate sõidukite omavaheline veatu koostöö.

Milline on lennujuhi töö?

Lennujuhi kõige olulisem ülesanne on tagada lennuliikluse ohutu toimimine. Lennujuht peab hoolitsema selle eest, et lennud võimalikult vähe hilineksid, jälgima lennukite liikumist õhuruumis ning andma pilootidele korraldusi ja teavet. Lennujuhil tuleb alati leida kiire lahendus erinevatele olukordadele ning selleks teha koostööd teha ka teiste lennujuhtide, naaberriikide lennujuhtimisüksuste ning pilootidega. Lennujuhi töö toimub graafiku alusel nii päeval kui öösel, kuid keskmine töötundide arv on klassikalisest töönädalast lühem. Positsioonil olles täidab lennujuht tööülesandeid järjest üldjuhul 1,5–2 tundi, millele järgneb vähemalt 20-minutiline paus, et tähelepanu ja reaktsioon tööpostil püsiks teravad.

Kas sina sobid lennujuhiks?

Lennujuhi töö sobib ideaalselt inimesele, kes unistab põnevast, rutiinivabast ja vastutusrikkast ametist, millega kaasneb ka keskmisest kõrgem palganumber. Sealjuures saab lennujuhi õppesse kandideerida värbamiskampaania ajal ka kohe pärast keskkooli lõpetamist – lennujuhiks õpitakse spetsiaalsetel kursustel. Lennujuhiks sobib igaüks, kes on hea pingetaluvuse ja mäluga, suudab säilitada rahu kriitilises olukorras ning on võimeline tegema mitmeid asju korraga – kuulama, kirjutama, rääkima ja otsustama. Tähtis on näha tervikpilti ning osata seada prioriteete. Lennujuhi töötempo võib aeg-ajalt olla väga kiire ja õigeid otsuseid tuleb langetada otsekohe, sest otsustamatus võib viia lennukid üksteisele ohtlikult lähedale. Eeltoodust ei tohiks aga lasta end kohutada. Lennujuht ei pea olema imeinimene, kuid ta peab oskama oma vigasid võimalikult hästi ennetada ja neid ka vajadusel kiiresti parandada. Lennujuhiks saamisel on määravad hea ruumiline mõtlemine, keskmisest suurem koormustaluvus ja keskendumisvõime, hea inglise keele oskus ning tugev tervis.

Kuidas saada lennujuhiks?

Kui tunned, et kirjeldatud ametikoht on sinu jaoks ideaalne, siis pane oma võimed proovile ning kandideeri lennujuhiks. Lennujuhtide värbamiseks korraldab Eesti õhuruumis lennuliikluse eest vastutav Lennuliiklusteeninduse AS lennujuhtide väljaõppe kursuse, mille kohta leiad informatsiooni aadressilt www.lennujuht.ee.

Lennundusega seotud erialasid saab õppida ka Eesti Lennuakadeemias. Rohkem teavet veebilehel www.lennuakadeemia.ee. Et enne kandideerimist lennujuhi töö kohta veel rohkem teada saada, külasta kindlasti ametit tutvustavat kodulehte www.lennujuht.ee ja loe uuri lisa lennujuhtide Facebooki leheküljelt: www.facebook.com/Lennujuht.ee/, mis annab ka hea ülevaate väljaõppeprotsessist.

 

Previous Post Next Post

You Might Also Like