Teema

Kutseharidus

Kutseharidus

Õppimine kutsekoolis

Kutseõppes võivad õpinguid alustada kõik, kes soovivad ametit õppida. Gümnaasiumil.petajale piiranguid õpingute alustamiseks pole ning kõik uksed on avatud.…