Lõpetamine

Appi, ma ei saanud kooli sisse!

 

Kui kõikide pingutuste kiuste siiski juhtub, et sa ei saa kohe pärast gümnaasiumi kuhugi kooli sisse, siis tea, et see pole sugugi maailma lõpp. See võib olla hoopis millegi toreda algus!

Kõige tähtsam on säilitada positiivne suhtumine. Võid üsna kindel olla, et edasised õpingud õnnestuvad juba järgmisel aastal. Lisaks oled ühe tegusa vaheaasta võrra rikkam. Mitmetes Euroopa riikides on levinud, et pärast gümnaasiumi võetaksegi teadlikult aasta vabaks ning püütakse selle aja jooksul välja mõelda, mida oma tulevikuga peale hakata.

Lisa- ja talvised vastuvõtud

Nii mõneski koolis toimuvad sügisel lisa- ja jaanuaris talvised vastuvõtud. Seda varianti tasub kaaluda siis, kui on tegelikult ka huvi nende erialade vastu. Lihtsalt õppimise pärast pole mõtet õppima minna.

Ajateenistus

Noormehed peavad oma karjääriplaani sätitama ka ajateenistuse, samuti oodatakse sõjaväkke neidusid. Võib-olla on see just sobiv aeg?

Töömaailmaga tutvumine

Üks võimalus on aasta mööda saata töömaailmaga tutvust tehes. Kindlasti pakub vaheaastal töötamine uusi kogemusi, oskusi ja kontakte. Statistika järgi töötavad erialase hariduseta inimesed tavaliselt lihttöölistena — seega tuleks kindlasti õpinguid jätkata, et tulevikus tulusam töö leida.

Maailma avastama

Vaheaasta on mõnus aeg maailma avastamiseks. Noortele on olemas mitmeid pikemaid kui ka lühemaid programme ja projekte. Neid on nii tasuta kui ka enda finantseeringut eeldavaid. Näiteks vabatahtlik teenistus, lapsehoidjana töötamine, seljakotiga Austraalias (või mujal) rändamine, noorsoovahetuses osalemine vms

Valmistu järgmiseks aastaks

Kui sa tead 100%, millisesse kooli ning erialale soovid edasi õppima minna, siis valmistu järgmiseks sisseastumisperioodiks. Loe teemakohast kirjandust, harjuta katseteks, aruta lähedastega, veeda aega raamatukogus, võta osa kursustest jms.

Kas ravikindlustus kehtib?

Kui oled vanem kui 19 ning pole ühegi kooli nimekirjas, siis tea, et 3 kuud pärast gümnaasiumi lõpetamist kaotab sinu ravikindlustus kehtivuse. Kõrg- või kutsekoolis õppides on sul see automaatselt olemas. Kui sa ei lähe tööle, siis ei taga ravikindlustust ka tööandja. Kindlasti tuleks end töötukassas töötuna arvele võtta. Sellisel juhul on ravikindlustus tagatud.

Jaga mõtteid karjäärinõustajaga

Alati võid oma plaane arutada karjäärinõustajaga, kes aitab sul suurendada teadlikkust iseendast, erialade ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ja kavandada tegevust nende eesmärkide saavutamiseks. Vajalikud kontaktid leiad Rajaleidja portaalist: www.rajaleidja.ee/rajaleidja-keskused ja töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee/content/teenused/karjaariteenused

Vaata veel www.rajaleidja.ee/midateha

Next Post