Valikud

Andmekaevur või kasutajakogemuse disainer – kelleks tahad sina saada?

Kuigi paljusid tööülesandeid saab juba praegu edastada robotitele, ei kao vajadus inimestepoolt tehtava töö järele. Hoopis tekib juurde põnevaid ametikohti, eriti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas.

Heal IT-haridusega spetsialistil on võimalus saada töökoht üksk.ik millises tööstusharus. Ükski valdkond ei toimi edukalt ilma info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat kasutamata – tulevikus ongi iga arst, jurist või geneetik ühtlasi nagu IT-spetsialist. IKT on toeks kogu majandusele, IKT-le toetuvad kõik muud valdkonnad.

Andmed on uus nafta

Kui uurida Kutsekoja tööjõuvajaduse prognoosi 2024. aastani, siis võib öelda, et vajadus IT-inimeste järele püsib. Prognooside kohaselt on sel ajal, kui sina hakkad kõrgkooli lõpetama, Euroopas puudu kuni üks miljon IKT-oskustega inimest. IKT-valdkonnas vajalikud oskused on seotud tarkvara, infosüsteemide, telekommunikatsiooni (side), automaatikasüsteemide, mitmesuguste seadmete riistvara ja elektroonikakomponentide loomise ning haldamisega.

Elektroonika ja telekommunikatsiooni valdkonnas vajatakse uusi tooteid ja teenuseid loovaid insenere. Vaja on inimesi, kes oskavad kokku viia päris maailma vajadused ja teadmised tehniliste süsteemide ülesehitusest ning toimimisest, andmekaevest ja -analüüsist, pilvetehnoloogiatest ja küberturvalisusest. Andmeanalüüsil põhinev töö on tulevikutöö, millele võib igal pool rakendust leida, näiteks suurtes kaubanduskettides, tervisevaldkonnas, kindlustuses, panganduses jne. Tänapäeva IT-sektor hõlmab mitmeid ametikohti, milles on tehniliste oskuste kõrval olulisel kohal ka muud oskused ja isikuomadused. Naistel on meestega võrdsed eeldused ja võimalused selles valdkonnas läbilöömiseks. IKT-erialade seas on palju ameteid, mis ei eelda füüsilist aktiivsust ning on seetõttu sobilikud ka liikumispuudega inimestele.

Töömaailmas on väga tähtsal kohal sotsiaalsed oskused ning avatus ja kohanemisvõime. Seda kordavad väga paljud IT-spetsialistid, kellega koostöös oleme loonud veebilehel StartIT ametiprofiilide kirjeldused. Neid on kokku 23, lisaks hulk videosid. Oma tööst räägivad Nortali, Eleringi, Telia, Skype’i, Elisa, Testlio, Fujitsu, Riigi Infosüsteemi Ameti, Mooncascade’i, Playtechi, Eesti Energia, Pocopay, Primendi, Proeksperdi, Velveti ja Toggli IT-valdkonna spetsialistid.

Millised erialad üldse olemas on?

Tavaelus piirduvad IT-valdkonna ametitest teadmised sõpradelt saadud infoga või meediast kuuldu-nähtuga. Enamasti on teada, et programmeerija amet on IKT-sektoris väga nõutud, kuid peale selle on veel terve hulk põnevaid ameteid, mille vahel valida.

Avades mõne äpi või veebilehe, puutud kasutajana kokku kõigepealt multimeedia rakenduste välise vaatega. Nähtu on veebiarendaja ehk multimeediaspetsialisti tehtud – tema ülesandeks on luua ja kokku sobitada disain ja digitehnoloogia. Selle nimel, et mõista, mida ühe veebilehe või äpi kasutaja tegelikult vajab, töötab kasutajamugavuse spetsialist. Info saamiseks tuleb kasutajatega suhelda ja loodavaid lahendusi testida. Ettevõtted on hakanud mõistma, et toote edukus sõltub sellest, kas klientidel on mugav seda kasutada.

Disaineritööd meenutab natuke elektroonikainseneri amet. Näiteks võib olla elektroonikainseneri ülesandeks veoautode infonäidikute moodulite trükkplaatide disainimine. Eesmärk on etteantud komponendid piiratud alale ehk miniatuursele rohelisele plaadikesele ära paigutada nii, et tulemuseks on funktsioneeriv toode. Pole vahet, kas trükkplaat läheb autosse, telefoni, arvutisse, telerisse – nõuded on küll erinevad, aga disaineri töö on üldjoontes sama. IT-alal on vähe töökohti, kuhu ei saaks minna pärast äriinfotehnoloogia õppekava läbimist. See on huvitav eriala, mille lõpetanu saab teadmised nii ärist kui ka infotehnoloogiast. Igal ettevõttel on äriplaan, mille alusel äriideid ellu viiakse. Ärianalüütiku abi on vaja siis, kui firma soovib alustada mõne uue toote pakkumist või tahab olemasolevat täiendada.

Milline eriala võiks sobida?

Selleks, et esialgu keerukana näivate erialade hulgast valikut lihtsam teha oleks, on abiks StartIT veebileht. StartIT karjäärilehele oleme kokku kogunud info IT-erialade ja koolide kohta. Sealt leiab otsingupuu-simulaatori valikuteedega, kus saab alustada küsimusest, kas eelistad reaalaineid või mitte. Otsingupuus liikudes pakub süsteem valikute põhjal Eesti kutse- ja kõrgkoolides õpetatavaid IT-erialasid. Nende uurimisest võikski alustada. IT-valdkonnas on erialasid pakkuda igale maitsele.

Veebilehelt StartIT leiab ka Rajaleidja IKT-ametite kohta koostatud küsimustikud – need on konkreetse ameti tööülesannete ja -tingimuste, vajalike teadmiste ja isikuomaduste kohta.

Samuti leiab StartIT lehelt info IT-kogukonna algatustest, projektidest ja sündmustest ning soovitused veebikeskkondade kohta, et iseõppijana end proovile panna ja näiteks mõne programmeerimiskeele õppimist alustada.

Tähtis on mitmekülgsus ja huvi end arendada. Terve elu kestev õppimine (ja ümber.ppimine) on tavaline. Ametivaliku tegemine ei pea olema ühekordne ja lõplik, karjääritee võib hargneda mitmes suunas. Karjäär IT-alal on põnev, arendav ja paljutõotav.

>>> Vaata veel: www.startit.ee.

 

Previous Post Next Post

You Might Also Like